Evropski fondovi za BiH

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) predstavlja sredstvo putem kojeg Evropska Unija podržava reforme u ‘zemljama proširenja’ kroz finansijsku i tehničku pomoć.

IPA fondovima se grade kapaciteti zemalja tokom procesa pristupanja, što rezultira progresivnim i pozitivnim razvojima u regiji. U periodu 2007-2013, IPA budžet iznosio je oko € 11,5 milijardi; IPA II koja je uslijedila oslanja se na već postignute rezultate i donosi novih € 11,7 milijardi za period 2014-2020.

Trenutne zemlje korisnice su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora, Srbija i Turska.

Svrha

Pretpristupni fondovi EU predstavljaju razumnu investiciju u budućnost zemalja proširenja, ali i same EU. Pomoću njih zemlje korisnice provode političke i ekonomske reforme koje ih pripremaju za prava i obaveze koje EU članstvo donosi. Te reforme trebaju omogućiti bolje prilike za građane i razvoj standarda koji su jednaki onima koje uživaju građani EU. Pretpristupni fondovi također pomažu EU da postigne svoje vlastite ciljeve koji se odnose na održiv ekonomski oporavak, opskrbu energijom, transport, okolišne i klimatske promjene, itd.

Evropski fondovi u BiH
Od ukupnog iznosa IPA sredstava alociranih za BiH iz državnih programa IPA 2007-2013 (513,246 miliona eura) zaključno sa 10. martom 2017. godine ugovoreno je ukupno 92% ili 473,854 miliona eura. Procenat ukupno isplaćenih sredstava izvođačima koji implementiraju IPA projekte iz državnih programa 2007-2013 je na nivou od 84% ili 429,987 miliona eura.

U okviru IPA I finansijskog instrumenta trenutno se u procesu implementacije nalazi 61 projektni ugovor koje realizuju kompanije odabrane na tenderima koje raspisuje, provodi i zaključuje Delegacija EU u BiH.

Kada je riječ o IPA II sredstavima alociranim za BiH iz državnih programa IPA II 2014-2016 zaključno sa 10. martom 2017. godine ugovoreno je ukupno 20% ili 31,878 miliona eura. Procenat ukupno isplaćenih sredstava iz državnih programa 2014-2016 je na nivou od 9% ili 13,423 miliona eura.

U okviru IPA II finansijskog instrumenta trenutno se u procesu implementacije nalaze 24 projektna ugovora. Direkcija za evropske integracije je na temelju podataka Delegacije EU u BiH pripremila detaljniju analizu sa pokazateljima klasifikovanim prema godišnjim IPA alokacijama koju možete pogledati ovdje.

Održavanje narednog sastanka Odbora za praćenje IPA projekata planirano je krajem 2017. ili početkom 2018. godine.

Izvor: Direkcija za evropske integracije BiH