Istraživanje „Mapiranje bh. dijaspore“ – javni poziv za izbor konsultanta

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) provode istraživanje „Mapiranje iseljeništva iz BiH“.

Istraživanje se provodi u 10 zemalja prijema: Austriji, Danskoj, Holandiji, Italiji, Njemačkoj, Sloveniji, Švedskoj, Švicarskoj, SAD-u i Australiji, što je u skladu sa dokumentom „Politika o saradnji s iseljeništvom“ usvojenom na 99. sjednici Vijeća ministara BiH 18.04.2017. godine.

IOM, naš projektni partner, je objavio Javni poziv za izbor konsultanata koji će provoditi istraživanje.

Javni poziv se nalazi ovdje: http://bih.iom.int/vacancies

Aplikacije se mogu slati direktno IOM-u u Sarajevu na adresu: missionsarajevo@iom.int . Poziv je otvoren do 16.6.2017.godine.

Posebno ohrabrujemo pripadnike akademske dijaspore da se prijave na javni poziv u cilju čvršćeg vezivanja sa BiH, prenosa i razmjene znanja.

Izvor: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

Više informacija o projektu:

Vijeće ministara usvojilo ‚Politiku saradnje sa iseljeništvom BiH‘