U Minhenu počele sa radom dvije bosanske škole

U Minhenu, glavnom gradu njemačke pokrajina Bavarska, u petak, 13. januara 2017. godine počelo je izvođenje dopunske nastave na bosanskom jeziku u dvije njemačke škole, na Schwabingu (Simmernstr. 2) i u Laimu (Margarethe-Danzi-Str. 17). po planu, programu i udžbeniku Ministarstva civilnih poslova BiH.

Nastava će se izvoditi svakog petka, od 14 do 17 sati, za djecu građana BiH – i drugih koji to žele, uzrasta od prvog do devetog razreda, a izvodit će je profesorice Hidajeta RADONJA i Adisa VARCAR.

Koordinatori u dopunskim školama BiH u Minhenu su: Ismet HASANOVIĆ, Husein ISMAILOVIĆ, EMINA JUSUFOVIĆ, Elvis SALKANOVIĆ, Fehim OKANOVIĆ i Saida HUSAGIĆ SCHRÖDER.

Početak nastave obilježile su skromne svečanosti kojima su prisustvovali predstavnici Generalnog konzulata BiH u Minhenu, na čelu sa generalnom konzulicom Ruzmirom TIHIĆ-KADRIĆ i konzulom Harisom BAŽDAREVIĆEM, predstavnici SSD BiH, rukovodstvo Saveza dopunskih škola BiH na čelu sa predsjednikom Harisom HALILOVIĆEM, predstavnici bošnjačkih džemata u Minhenu, predstavnici kulturno-umjetničkih društava BiH u Minhenu i drugih asocijacija građana BiH, a dobrodošlicu i uspjeh u radu učenika poželjele su i rektorice spomenutih njemačkih škola.

Prvim časovima čija je tema bila MOJA DOMOVINA – BOSNA I HERCEGOVINA prisustvovalo je više od 50 učenika kojima je generalna konzulica TIHIĆ-KADRIĆ podijelila poklone – i udžbenike MCP-a. S obzirom da vlada veliki interes za bosanske dopunske škole, u Minhenu će uskoro biti formirana nova odjeljenja u kojima će se dopunska nastava izvoditi na bosanskom jeziku.

Povodom početka rada bosanskih dopunskih škola u Minhenu, dan ranije, u četvrtak, 12.01.2017. godine generalna konzulica BiH u Minhenu Ruzmira Tihić-Kadrić je upriličila prijem i sastanak za aktiviste Saveza dopunskih škola BiH, nastavnike, koordinatore i sve aktiviste BiH u Minhenu koji rade na očuvanju maternjeg jezika i koji su zaslužni za početak nastave.

Savez dopunskih škola BiH u SR Njemačkoj

U petak je bilo ponosno biti BOSANAC i HERCEGOVAC u Minhenu. Hvala svima koji su pomogli da dopunsko obrazovanje na maternjem jeziku zaživi i za djecu građana BiH u Minhenu i koji pomažu i podržavaju projekat „Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole BiH i kulturne djelatnosti“.

– Sretni smo što će od sutra i djeca građana BiH u Minhenu i okolini imati priliku da pohađaju dopunsku nastavu na našem maternjem – bosanskom jeziku i što tako postajemo dio projekta „Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole BiH i kulturne djelatnosti“ koje već devet godina uspješno vodi i koordinira Savez dopunskih škola BiH u saradnji sa DKP-a BiH u Njemačkoj. Dopunske škole BiH su posljednji bedem u borbi protiv asimilacije u strana društva, posebno mladih i djece. Bez očuvanja svog jezika, njegovanja svoje kulture i običaja gubi se i veza sa domovinom, a to ne smijemo dozvoliti. U prva dva odjeljenja koje otvaramo u Minhenu već je upisano više od 40 djevojčica i dječaka. Taj broj će, sigurni smo, biti mnogo veći jer u Minhenu i okolini živi više od 25.000 građana iz BiH ili porijeklom iz BiH. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u aktivnostima da i u Minhenu zaživi dopunsko obrazovanje na bosanskom jeziku kao i na pomoći i saradnji uposlenih u Generalnom konzulatu BiH u Minhenu – kažu Ismet Hasanović i Husein Ismailović, koordinatori dopunskih škola BiH u Minhenu.

Sve informacije oko dopunskih škola BiH u Minhenu mogu se dobiti, na: h.ismailovic@gmail.com, i.hasanovic@yahoo.de, ili putem tel., broj: 0179 68 03 541, 0172 702 44 62 i 0176 200 79 537.